Yazılım Ürünü Kullanım Lisansı ve Garanti Sözleşmesi


Bu sözleşme Yelken Bilgisayar Yazılım (SATICI) ile MÜŞTERİ arasında YAZILIM ÜRÜNÜ KULLANIM LİSANSI ve GARANTİ SÖZLEŞMESİ koşullarını düzenlemek amacı ile akdedilmiştir.

Madde 1 - MÜŞTERİ, bu yazılımı satın almakla, yazılım ürününün münhasır olmayan kullanım lisansına sahip olur. Bunun dışında kalan tüm fikri haklar SATICI’ ya ait olup bu sözleşme kapsamı dışındadır.

Madde 2 - Kullanım Lisansı, yazılım ürününün tek (lisans tipine göre daha fazla sayıda) bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi, depolanması ve girilen bilgilerin yedeğinin alınması haklarını kapsar. Kullanım Lisansı, kati surette üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye bedelli veya bedelsiz satılamaz, devredilemez, kiralanamaz ve yararına sunulamaz.

Madde 3 - İlave Kurulum: Eğer yazılım aynı firma/kişi tarafından aynı işletmede kullanılacaksa, bu bilgisayarlar için yeniden lisans alınması gerekmektedir. Bu takdirde yazılımın ikinci bir kopyasını sahip olduğunuz veya kontrolünüz altındaki ikinci bir bilgisayarın sabit diskine yükleyebilirsiniz.

Madde 4 - Lisans Süresi: İşbu sözleşmenin hüküm ve şartlarına tabi olarak, yazılımı satın aldığınızda kullanma lisansı süreklidir.  Zorunlu durumlar dahilinde yazılımın kullanıldığı bilgisayarı değiştirmeniz durumunda yeniden aktivasyon kodu almanız gerekir ve bunun için 5 (Beş) Bilgisayara kadar ücret ödemeniz gerekmez. Ancak, aktivasyon kodu talepleri arasında 1 aydan daha kısa süre olduğu takdirde Yelken Bilgisayar ücret isteme hakkını saklı tutar.

Madde 5 - Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanım Lisans Hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve benzer işlemler bu kanunların ilgili maddelerince cezalandırılır.

Madde 6 - MÜŞTERİ, kullanım lisansını satın aldığı yazılım ürününün kayıtlı bulunduğu orijinal kurulum disket ve CD’lerini veya faturayı (sözleşme) özenle saklamak ve gerektiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

Madde 7 - MÜŞTERİ, yazılım ürünüyle birlikte sunulan kurulum talimatlarına uymakla yükümlüdür.

Madde 8 - SATICI, yazılım ürününün işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için gereken azami özeni göstermektedir. SATICI, bu yazılım ürününün kusursuz ve hatasız olduğu ayrıca, MÜŞTERİ’NİN özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

Madde 9 - SATICI, donanım veya işletim sistemi arızalarından, bilgisayar ağı kurulum ve bağlantı hatalarından, elektrik kesilmesi ve voltaj dalgalanmalarından, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel nedenlerden ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu değildir. Yazılımın kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeklenmesi MÜŞTERİ’NİN sorumluluğundadır.

Madde 10 - MÜŞTERİ, kullanım lisansını satın aldığı yazılım ürününü, kurulumda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, SATICI’nın yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili olarak hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, SATICI 'nın sorumluluğunun kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 11 - SATICI, yazılım ürününün doğru veya yanlış kullanımından veya hukuka ve kanunlara aykırı işlerde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Her durumda, SATICI 'nin mali sorumluluğu, MÜŞTERİ’NİN ödemiş olduğu yazılım lisans bedeli ile sınırlıdır.

Madde 12 - SATICI, gerekli gördüğü takdirde, önceden haber vermeksizin yazılım ve dokümantasyonda değişiklikler yapabilir. MÜŞTERİ dilerse, SATICI tarafından çıkarılacak yeni sürümleri bedelini ödeyerek satın alabilir. Yazılımın yeni sürümü piyasaya çıkarıldıktan sonra, bir önceki sürümün satışı ve üretimi kaldırılır ve 1(bir) yıl süre ile YELKEN BİLGİSAYAR YAZILIM, bir önceki sürümün kullanıcısına bedeli ödendiği takdirde teknik destek hizmeti vermeye devam eder.

Madde 13 - MÜŞTERİ kullanım lisansını, kiralama karşılığında aldığı zaman yukarıdaki kullanım şartları geçerlidir. Kira süresi sonunda, ödemesini gerçekleştirerek kullanım haklarına devam eder. SATICI kira süresi ve ücretleri belirleme hakkını saklı tutar.

Madde 14 - MÜŞTERİ, yazılımın kayıtlı bulunduğu orijinal CD ile bu lisans belgesini güvenli bir ortamda saklamalı ve istendiğinde ibraz edebilmelidir.

Madde 15 - Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 16 - YELKEN BİLGİSAYAR YAZILIMMadde 16 - YELKEN BİLGİSAYAR YAZILIM’ın  bu yazılım ürünü ile ilgili garantisi bu sözleşmede açıklananlarla sınırlı olup bir yıl sürelidir.

Madde 17 - Bayilerimiz bu lisans belgesindeki koşulları müşteriye iletmekle sorumludur.

Madde 18 - Bu sözleşme internet üzerinden indirilip satın alanlar tarafından da kabul edilmiş sayılacaktır.

Madde 19 - Bu sözleşme ve sözleşme nedeni ile çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta İzmir İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.


Satıcı
Yelken Bilgisayar Yazılm
341 Sok. No:1/A Barbaros Mah. Konak – İzmir